Priser

 

Ordinær timepris                kr. 1.400,00
Online rådgivning               kr.    599,00
Retainer/abonnement       Pris efter aftale, baseret på fx. ugentligt tidsforbrug

Er virksomhedens samlede kommunikationsstrategier tilfredsstillende, skarpe og opdaterede?

Vi tilbyder en grund og kritisk gennemgang af alle kommunikationsstrategiske notater og giver vores helhedsvurdering. Som afsluttende del af forløbet leveres en rapport, der beskriver styrker og svagheder samt giver et sæt anbefalinger til styrkelse af den samlede kommunikationsstrategi.

Pris og tid afhænger af den samlede opgave og tidsforbrug. Vi giver et konkret og uforpligtende tilbud.